Visi & Misi

Visi

Kami akan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan bertumpukan pesakit melalui kecemerlangan dalam penyelidikan klinikal, latihan, pendidikan, inovasi dan teknologi bersesuaian oleh kakitangan yang prihatin, penyayang, komited dan profesional

Misi

Kami komited untuk :
Menyampaikan perkhidmatan penjagaan pesakit yang holistik dengan menyediakan kemudahan prasarana terbaik, serta menjalinkan hubungan seramai dengan agensi berkaitan
Bekerja sebagai satu pasukan dalam perkongsian dengan komuniti untuk menggalakkan kesejahteraan kesihatan bersama
Menyediakan satu suasana persekitaran yang selesa di semua peringkat untuk pembangunan profesional dan penyelidikan yang berterusan
Menjadi pusat kecemerlangan dalam pengurusan perawatan Penyakit Berjangkit, Trauma, Bedah Neuro serta penjagaan perubatan menyeluruh dengan penekanan kepada perkhidmatan rawatan harian
Mewujudkan budaya kerja di mana semua pelanggan dihargai dan dihormati
Menggunakan teknologi maklumat dalam semua penyampaian sistem
perkhidmatan kesihatan dengan penuh efisien dan mesra pelanggan.