Teras Piagam

Teras piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Hospital Sungai Buloh.

Kemudahan Untuk Pelanggan

 • Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada hospital ini tanpa mengira umur , jantina , keturunan , agama atau taraf sosial ekonomi.

 • Setiap pelanggan yang ditakrifkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi perkhidmatan dengan segera.

Maklumat Perkhidmatan

 • Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai perkhidmatan yang diberikan kepadanya.

 • Setiap pelanggan boleh mendapat laporan mengenai perkhidmatan yang diterimanya secepat mungkin setelah membuat permohonan mengikut peraturan yang ditetapkan

 • Setiap pesakit berhak menolak sesuatu perawatan atas tanggungan sendiri.

 • Kerahsiaan maklumat pemeriksaan, siasatan dan perawatan bagi setiap pesakit adalah dijamin.

Hak Kebenaran

 • Semua pesakit akan diminta kebenaran sebelum sebarang prosidur dilakukan keatasnya ( Dalam hal kecemasan untuk menyelamatkan nyawa, pihak hospital akan menjalankan prosidur-prosidur tertentu dengan pengesahan dua orang pakar dan makluman Pengarah Hospital )

 • Prosidur-prosidur yang bertujuan penyelidikan memerlukan kebenaran bertulis dengan penjelasan terperinci.

Taraf Perkhidmatan

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan-santun, jujur dan ikhlas tanpa sebarang diskriminasi

 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sebaik mungkin secara professional.

 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih, selamat, sempurna dan mengikut keperluan klinikal

Pendidikan Kesihatan

 • Setiap pelanggan akan diberikan maklumat mengenai aspek-aspek penting dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit.

Kewajipan Pelanggan

Untuk membolehkan Hospital Sungai Buloh melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan
 • Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab
 • Memahami dan menghormati hak pemberi perkhidmatan dan pelanggan lain
 • Memberi maklumat yang lengkap dan tepat yang diperlukan dalam mendapatkan perkhidmatan.