Strategi

01

Kepimpinan Berkesan

Mengamalkan kepemimpinan yang dinamik, fleksibel, dan terbuka serta pengurusan sumber manusia yang penyayang
02

Integrasi Nilai-Nilai

Mengintegrasikan dan membudayakan nilai-nilai perkhidmatan awam, budaya korporat dan kemahiran insaniah ( soft skills ) dalam aktiviti harian
03

Kosistensi

Mengwujudkan cara kerja yang konsisten berdasarkan prosedur yang didokumentasikan serta melakukan kajian semula (pengawasan dan penilaian ) yang berterusan.
04

Perancangan Dan Teknologi Bersesuaian

Mengutamakan inovasi , penyelidikan dan kajian, di dalam perancangan program.
05

Komunikasi Berkesan

Mengutamakan penyebaran maklumat yang berkesan melalui kemahiran berkomunikasi dalam dan di luar organisasi
Image