Waktu Melawat

 Notis Waktu Melawat HSgB

Kanak-Kanak DiBawah Umur 12 Tahun TIDAK DIBENARKAN MASUK untuk mengelakkan jangkitan silang.

Pas Pelawat

 • Hanya pesakit yang TENAT sahaja akan diberikan PAS PELAWAT oleh Ketua Jururawat ataupun Pengurus Kawasan.
 • Hanya penjaga perempuan sahaja dibenarkan menjaga pesakit perempuan.
 • Pas menjaga hendaklah disematkan pada baju sepanjang berada di dalam wad.

Melawat Luar Waktu Lawatan

Pas lawatan akan hanya diberikan:

 • Waris Pesakit yang baru masuk wad
 • Waris Pesakit Tenat
 • Waris Pesakit yang Dipanggil oleh pihak Hospital

Peraturan Penggunaan Pas Pelawat

 • Pemberian Pas kepada pelawat hanya setelah petugas di kaunter informasi mendapat kebenaran dari pengurusan wad
 • Pelawat dikehendaki menyerahkan pengenalan diri sebagai pertukaran kepada pas pelawat
 • Penggunaannya hanya untuk lawatan di luar waktu melawat sahaja bagi urusan kecemasan atau atas panggilan doktor
 • Pemegang pas pelawat hanya dibenarkan melawat selama 10 minit sahaja
 • Pemegang pas dikehendaki mempamerkan pas tersebut sepanjang berada di wad
 • Denda RM10 akan dikenakan sekiranya pas pelawat hilang. Bayaran hendaklah dibuat di Unit Hasil, HSB.
 • Petugas keselamatan berhak meminta pemegang pas pelawat keluar dari wad sekiranya perlu