A- A A+
   Pilihan warna  A A       Jenis Font   PT Sans | Reset

ispaaa en

"Cekap Merawat, Prihatin Menjaga"

Unit CRC

Pengenalan

Rangkaian Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) merupakan satu daripada enam institut penyelidikan di bawah Institut Kesihatan Kebangsaan (NIH) Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang ditubuhkan pada tahun 2000. Sehingga kini, rangkaian CRC yang beribu pejabat di Hospital Kuala Lumpur, telah berkembang kepada 27 cawangan yang terletak di hospital-hospital utama di Malaysia.

Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Sungai Buloh (HCRC) telah ditubuhkan pada tahun 2010 dalam usaha KKM untuk mewujudkan budaya penyelidikan disamping menyediakan kemudahan bagi menyokong aktivit penyelidikan di fasiliti Kementerian Kesihatan.

Piagam Pelanggan

Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan CRC.

1. Kemudahan Untuk Pelanggan

 • Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada Kementerian ini tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosial-ekonomi.
 • Setiap pelanggan yang ditakrifkan sebagai dalam keadaan kecemasan akan diberi perkhidmatan dengan segera.

2. Taraf Perkhidmatan

 • Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan santun, jujur dan ikhlas.
 • Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sebaik mungkin secara profesional.
 • Setiap pelanggan akan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna.

3. Maklumat Perkhidmatan

 • Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai perkhidmatan yang diberikan kepadanya.
 • Setiap pelanggan boleh mendapat laporan mengenai perkhidmatan yang diterimanya secepat mungkin setelah membuat permohonan mengikut peraturan yang ditetapkan.

4. Pendidikan Kesihatan

 • Setiap pelanggan akan diberikan maklumat mengenai aspek-aspek penting dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit.

5. Kewajipan Pelanggan

Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 • Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan 
 • Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat dan
 • Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.

Visi

Menjadi peneraju institusi penyelidikan klinikal di Malaysia

Misi

Meningkatkan mutu kesihatan pesakit melalui penyelidikan klinikal yang beretika dan berkualiti

Objektif

 • Menjadi pengantara dalam meningkatkan keupayaan penyelidikan di Hospital Sungai Buloh dan seterusnya membantu dalam mencapai Key Performance Indicator Kementerian Kesihatan Malaysia.
 • Menjadikan CRC Hospital Sungai Buloh sebagai pusat rujukan untuk penyelidikan klinikal di Malaysia.
 • Menjadi pusat kecemerlangan di dalam pengurusan penyakit berjangkit, trauma, neurosurgeri serta penjagaan kesihatan yang menyeluruh dengan penekanan terhadap perkhidmatan rawatan harian.

Fungsi CRC Hospital adalah seperti berikut:

1. Penyelidikan:

  1. Menjalankan Penyelidikan IIR & ISR.
  2. Menyokong ISR bersama CRM.
  3. Menyokong Penyelidikan yang dijalankan di Fasiliti KKM .
  4. Memantau Penyelidikan yang dijalankan di Fasiliti KKM.
  5. Menyemak protokol Penyelidikan & permohonan keluluasan untuk menjalankan penyelidikan.
  6. Membantu dalam Penyebaran atau Penerbitan hasil penyelidikan.

2. Konsultasi:

  1.  Memberi Khidmat Konsultasi penyelidikan.
  2.  Membimbing penyelidik dalam proses permohonan geran penyelidikan.

3. Latihan:

  1. Menganjurkan latihan berkaitan penyelidikan untuk staff KKM.
  2. Menganjurkan latihan dalaman untuk staff CRC

4. Pentadbiran:

  1. Menyediakan laporan-laporan berkaitan dengan penyelidikan
  2. Menguruskan peruntukan kewangan, sumber manusia dan fasiliti CRC.

Perkhidmatan yang disediakan:

1. Penyelidikan

 • Membantu dalampenyelidikan berbentuk Penyelidikan Inisiatif Penyelidik (IIR) dan Penyelidikan Tajaan Industri (ISR)
 • Membantu dan memastikan perlaksaan kajian klinikal menepati kehendak standard GCP Malaysia

2. Semakan

 • Menjadi secretariat HRRC dan memastikan kajian protocol serta menyemak mengikuti format MREC
 • Mengemaskini database rekod HRRC

3. Pentadbiran

 • Menjalankan kerja-kerja pentadbiran yang berkaitan dengan penyelidikan

4. Konsultasi Penyelidikan

 • Memberi khidmat nasihat mengenai penyelidikan klinikal;

- Protokol Development

- Biostatik

- Dan Lain-lain 

 • Membantu pendaftaran NMRR secara Atas Talian (Online)

5. Latihan dan penganjuran bengkel

 • Menganjurkan kursus latihan;

- Introduction to Clinical Research

- Good Clinical Practice (GCP)

- Basic Statistic

- Medical Writing

- Dan Lain - lain

Proses Pendaftaran Penyelidikan di CRC Sungai Buloh

 • Penyelidik Utama mendapat kebenaran daripada jabatan yang berkenaan
 • Penyelidik Utama (PI) menghantar surat permohonan menjalankan kajian berserta proposal penyelidikan kepada Pengarah Hospital.
 • Pengesahan oleh Pengarah Hospital dan diikuti oleh salinan kepada CRC.
 • Pihak CRC hubungi PI setelah menerima surat yang oleh Pengarah Hospital.
 • PI perlu mendaftar tajuk kajian dengan National Medical Research Registration (NMRR) secara online.
 • Setelah mendaftar, pihak NMRR akan memberikan “Research ID” sebagai rujukan.
 • PI dikehendaki mencetak borang IA-HOD.dan ianya perlu dilampirkan bersama surat “Permohonan Manjalankan Kajian” bersama-sama dengan proposal penyelidikan, dan hantar kepada CRC.
 • Borang IA-HOD yang telah di tandatangani oleh Ketua Jabatan perlu diserahkan semula kepada pihak CRC.dan dihantar semula kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangani.
 • Borang IA-HOD yang sempurna ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan Pengarah Hospital akan dihantar semula kepada pihak CRC.
 • Pihak CRC akan menghubungi PI bagi melengkapkan proses pendaftaran NMRR dengan mengimbas borang IA-HOD dan memuat naik boring tersebut ke website NMRR.
 • Pihak NMRR akan memproses kajian. Sekiranya mendapat kelulusan, keputusan akan dimaklumkan kepada PI melalui email.
 • PI dikehendaki menghantar salinan kululusan daripada jawatankuasa etika &penyelidikan perubatan kepada CRC 

Aktiviti Jabatan:

1.   Introduction to Clinical Research (GPCR-Allied Health)
2.   CME HSgB - Guidance on Publication of Research ( Prof Su May )
3.   Introduction to Clinical Research (GPCR-Professional)
4.   Good Clinical Practice Workshop
5.   Case Series/ Case Study : Effective Oral & Poster Presentation
6.   Protocol Development Workshop
7.   CME HSgB - Methodology and Study Design (Prof Karuthan Chinna)
8.   Good Clinical Practice Workshop - Dental

Aktiviti Kolaborasi Jabatan:

1.   2nd Case Report in Paediatric Dentistry Conference (CRiPD) 2018
2.   Good Clinical Practice (GCP) Workshop
3.   Emergency Medicine Research Network Meeting
4.   12th National Conference for Clinical Research (NCCR)
5.   7th Selangor Research Week

Waktu Operasi

Isnin hingga Jumaat (8.00 pagi - 5.00 petang)

Direktori

Talian Utama :  03-61401696 | Samb. 1026/1027 
Faks :  03-61454222

Anggota CRC Sungai Buloh

No
Nama
Jawatan
Email
1 Dr. Swarna Lata Krishnabahawan Manager  crcsgbuloh[at]gmail.com
2 Dr. Kuan Pei Xuan Medical Officer  crcsgbuloh[at]gmail.com
3 Dr. Amira Azhar Medical Officer  crcsgbuloh[at]gmail.com
4 Dr. Mohan Dass Pathmanathan Medical Officer  crcsgbuloh[at]gmail.com
5 Dr. Arvinder Singh HS Medical Officer  crcsgbuloh[at]gmail.com
6 Rozila Harun Jururawat  crcsgbuloh[at]gmail.com
7 Citra A/P Palanisamy Study Coordinator  crcsgbuloh[at]gmail.com
8 Nur Ain Zahidah Binti Zainudin Study Coordinator  crcsgbuloh[at]gmail.com
9 Nurul Suhada Binti Kamaruddin Study Coordinator  crcsgbuloh[at]gmail.com
10 Mas Linda Binti Mohmad Study Coordinator  crcsgbuloh[at]gmail.com
11 Wifa Shazelin Binti Rosli Pembantu Tadbir (PSH)  crcsgbuloh[at]gmail.com

Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi minima 1366x768. Juga boleh dilayari pada telefon pintar atau tablet (Responsive Design)

Pengunjung Hari Ini: 460

Jumlah Pengunjung: 2483981

Image