Saringan Minda Sihat DASS

Selamat datang ke Saringan Sihat Minda atau lebih dikenali sebagai DASS - "Depression, Anxiety and Stress Screening".

Anda telah disalurkan ke laman ini memandangkan anda seorang warga awam, pesakit atau kakitangan Hospital Sungai Buloh yang kini merupakan hospital utama dalam merawat pesakit COVID-19. Situasi kini mungkin sangat berbeza dari situasi pekerjaan mahupun kehidupan seharian anda.

Saringan DASS ini hanya akan mengambil masa 5 minit.

Ujian saringan ini mengandungi 21 soalan, sila jawab semua soalan. Jawab soalan dengan memilih SATU jawapan mengikut kesesuaian anda. Ujian ini hanya berfungsi sebagai saringan awal dan bukanlah satu diagnosis.

Sekiranya anda bersetuju, anda boleh membenarkan kami menghubungi anda kelak. Sekiranya anda adalah pesakit atau kakitangan Hospital Sungai Buloh, anda boleh juga terus menghubungi perkhidmatan sokongan psikososial kami melalui nombor / pautan berikut :

http://www.wasap.my/+601165373117/DASS

Semua maklumat peribadi dan jawapan Saringan Minda adalah rahsia dan terpelihara.


Welcome to “Saringan Sihat Minda” , also known as DASS – “Depression, Anxiety and Stress Screening “.

You have been channeled to this site as you are either a patient, member of public or a healthcare worker of Hospital Sungai Buloh, which is now the main hospital in treating Covid-19 patients. The current situation might be very different from your daily work or your daily life.

This screening questions will take only 5 minutes of your time.

This screening is comprised of 21 questions, please answer ALL questions. Choose ONE best answer. The results of this screening is not a diagnosis.

For healthcare workers and patients, you can allow us to contact you or you can also directly contact our psychosocial services via the following number / link:

http://www.wasap.my/+601165373117/DASS

Your personal details and answers to this screening is highly confidential.

SILA KLIK MENGIKUT KATEGORI BERSESUAIAN UNTUK ANDA / PLEASE CLICK ACCORDING TO YOUR CATEGORY

Jumlah Pengunjung / Visitor counter