logo ms

logo ms

offcanvas
 • Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Perkhidmatan Klinikal Diagnostik
 • Jabatan Patologi

Jabatan Patologi

jabatan patologi

Pengenalan

Jabatan Patologi menyediakan perkhidmatan diagnostik dan perundingan makmal perubatan kepada perkhidmatan klinikal di hospital Sungai Buloh untuk disiplin Patologi Kimia, Mikrobiologi Perubatan, Hematologi dan Transfusi Perubatan.Ujian-ujian yang ditawarkan adalah untuk membantu pihak klinikal membuat diagnosa dan pemantauan pesakit. Jabatan ini turut mengambil bahagian dalam perancangan perkhidmatan KKM, penyediaan latihan serta penyelidikan  kepada pelajar-pelajar perubatan, post-basic, pelajar siswazah IPTA dan IPTS .

Misi

 • Memberi perkhidmatan ujian makmal perubatan mengikut Good Laboratory Practices dengan menggunakan teknologi terkini untuk kepuasan pelanggan.
 • Menyediakan sistem pengurusan kualiti berlandaskan keperluan piawaian Akreditasi Hospital dan ISO/IEC15189.
 • Memberikan latihan klinikal, teknologi dan kemahiran perkhidmatan bagi semua anggota jabatan serta anggota hospital lain dan siswazah Institut pengajian Tinggi.
 • Berfungsi sebagai Pusat Rujukan Makmal Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit

Visi

Memberi perkhidmatan diagnostik dan rundingcara yang berkualiti tinggi dalam pengurusan pesakit termasuk penyelidikan dan program pendidikan.

Objektif Jabatan

 • Memberikan perkhidmatan diagnosa klinikal dan kepakaran dalam bidang Patologi – Mikrobiologi Perubatan, Patologi Kimia, Hematologi dan Transfusi Perubatan kepada semua Jabatan Jabatan di Hospital Sungai Buloh.
 • Memberi latihan kepada kakitangan jabatan dan pegawai / pelatih dari hospital-hospital kerajaan, pusat pengajian tinggi serta agensi-agensi kerajaan dari seluruh Malaysia.
 • Memberi perkhidmatan perundingan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai hal-hal berkaitan dengan perkhidmatan Patologi.

Perkhidmatan Yang Disediakan

Jabatan Patologi menjalankan ujian makmal diagnostik merangkumi bidang-bidang seperti :

 1. Patologi Kimia
 2. Hematologi
 3. Mikrobiologi Perubatan
 4. Perubatan Transfusi

Bagi ujian-ujian Histopatologi and Sitologi , sampel-sampel dihantar ke Hospital Selayang atau UiTM Sungai Buloh mengikut pengkhususan yang telah ditetapkan.

Masa Perkhidmatan

 1. Jabatan Patologi memberi perkhidmatan 24 jam di Unit Patologi Kimia, Transfusi, Mikrobiologi Perubatan dan Hematologi untuk ujian-ujian tertentu.

        Waktu Kerja Biasa: Isnin-Jumaat:7:30 pagi – 5:30 petang

 1. Seorang Pegawai Perubatan dan juga seorang Pakar Patologi sedia memberi khidmat perundingan selepas waktu pejabat

PIAGAM PELANGGAN UNIT PATOLOGI KIMIA
Senarai Ujian Jangkamasa

 A. BUSE

 • Urea
 • Sodium
 • Potassium
 • Chloride

60 minit (urgent)

2 jam

 

B. Serum Billirubin

 • Total Billirubin
 • Direct Billirubin
 • Indirect Billirubin
4 jam
 

C. Lipid Profile

 • Total cholesterol
 • Triglycerides
 • HDL Cholesterol
 • LDL Cholesterol
1 hari bekerja

 D. Congenital Hypothyrodism Screening

 • TSH
 • FT4
3 hari bekerja

E. Toxicology

 • Acetamenophen / PCM
 • Salicylate
 • Urine Paraquat

60 minit (urgent)

2 jam

F. Therapeutic Drug Monitoring

 • Gentamicin
 • Phenytoin
 • Valporic Acid
 • Vancomycin        
  1 hari bekerja

G. Tumor Maker

 • AFP
 • CEA
 • Total PSA
 • CA 125
 • CA 19-9
 5 hari bekerja

H. Body Fluid Biochemistry

 • Body fluid biochemistry
4 jam

I. Iron Profile

 • Iron
 • TIBC
5 hari bekerja

J. Fertility Hormone

 • Progesterone                                                                
 • Prolactin
 • LH
 • Testosterone
 • Follicle Stimulating Hormone (FSH)
 • Estradiol               
5 hari bekerja

K. Specific Protein

 • Complement C3
 • Complement C4
 • C Reactive Protein
1 hari bekerja

L. Single Test

 • Uric Acid
 • Glucose
 • Amylase
 • Diastase
 • Magnesium
 • Phosphate
 • Calcium
 • Total protein
 • Albumin
 • Total Billirubin
 • Alkaline Phosphatase (ALP)
 • Alanine Amino Transferase(ALT)
 • Globulin
 • Creatinine
 • Creatine Kinase (CK)
 • Lactate Dehydrogenase(LD)
 • Aspartate Transaminase (AST)
 • Cortisol 
 • Ferritin 
 • Lactate 
 • Ammonia                    
 • High Sensitive Troponin 
 • βHCG 
 • Folate 
 • Vitamin B12 
 • HbA1c   

 

 

 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 4 jam
 • 1 hari bekerja
 • 3 hari bekerja
 • 60 minit
 • 60 minit
 • 60 minit
 • 4 jam
 • 5 hari bekerja
 • 5 hari bekerja
 • 5 hari bekerja

 

M. Blood Gases

 • Arterial blood gases
60 minit (urgent)

N. CSF Biochemistry

 • CSF Biochemistry
60 minit (urgent)

O. Osmolality

 • Osmolality (Blood/Urine)  
1 hari bekerja

P. Thyroid Function test

 • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Free T4
 • Free T3
 3 hari bekerja

Q. 24 Hour Urine

 • Cortisol
 • Phosphate
 • Urea
 • Protein
 • Chloride
 • Potassium
 • Sodium
 • Creatinine
 • Calcium
 1 hari bekerja

R. Random Urine

 • Microalbumin (semi quantitative)
 • Reducing sugar
 • Paraquat
 • Cast
 1 hari bekerja

S. Stool

 • Reducing sugar
 1 hari bekerja
 

Nota:

 1. Pengiraan jangkamasa Laboratory Turn around time (LTAT) adalah berdasarkan per completed barcode.
 2. Bagi ujian urgent, permohonan secara single analyte adalah digalakkan.
 3. Ujian yang dijalankan secara batch:
 UJIAN HARI DIJALANKAN 

Iron/ UIBC/ Ferritin

Folate/ B12

Rabu dan Jumaat

(2 kali seminggu)
 FSH/ LH/ Estradiol/ Progesterone Testosterone/ Prolactin  Selasa
(1kali seminggu)
 

CA125/ CA19-9/ CEA/ AFP/ PSA

 Khamis
(1kali seminggu)
 

 

PIAGAM PELANGGAN UNIT HEMATOLOGI DAN TRANSFUSI DATA
Senarai Ujian   Jangkamasa
 FBC

45 minit (SEGERA)

2 jam (RUTIN)

 PT, INR, APTT

60 minit (SEGERA)

90minit (RUTIN)

MIXING STUDY 1 hari
ESR

3 jam

G6PD 1 hari
KLEIHAUR   3 hari
D-DIMER

60 minit (SEGERA)

90minit (RUTIN)

RETIC COUNT 2 jam
FBP

1 hari (SEGERA)

5 hari (RUTIN)

BMA

1 hari (SEGERA)

7 hari (RUTIN)

TREPHINE BIOPSY 20 hari bekerja
CD4 / CD8 3 hari
HB ANALYSIS 6 minggu
BLOOD GROUPING 30 minit
DIRECT & INDIRECT COOMBS 60 minit
GROUP & CROSS MATCH 45 - 60 minit
EMERGENCY GROUP & CROSS MATCH Less than 30 minit

GROUP, SCREEN & HOLD BLOOD COMPONENT

45 minit
PLATELET

*within 5 minutes if blood group known

*within 15 minutes if blood group unknown  
FFP 20 – 30 minit
Cryoprecipitate 20 – 30 minit
GSH Covert GXM

20 minit

  

 

PIAGAM PELANGGAN UNIT MIKROBIOLOGI

Seksyen Bakteriologi  Jangkamasa 
 A. Kultur 
 

Keputusan awalan (‘preliminary result’) 

 • CSF mikroskopi
 • Cecair peritoneal mikroskopi
1 jam

Keputusan ujian kultur bagi spesimen yang negatif

(Kultur darah dieram maksimum selama 5 hari)

1 - 5 hari
Keputusan ujian kultur dan sensitiviti bagi spesimen yang positif  3 - 4 hari
AFB stain                                                    1 jam
B. Serologi 

Keputusan ujian :         

*RPR, *TPHA, *ASOT, CSF VDRL, Clostridium difficile toxin   

(ujian dijalankan setiap hari)                                                                                           

 1 - 2 hari
Keputusan ujian *Immunofluorescence (IF) untuk C.trachomatis                         1 - 2 hari

Keputusan ujian *Leptospira antibody, *Legionella antigen, *Brucella antibody, *Borellia antibody, *Coxiellla antibody *Mycoplasma pneumoniae antibody, *Chlamydia antibody, Rickettsia antibody       

1 - 2 hari

C. Seksyen Mikologi

Keputusan ujian kultur                                                                                          

(kultur untuk fungal dieram maksimum selama 14 hari)

3 – 14 hari
Keputusan ujian Cryptococcal Antigen 1 jam

Keputusan ujian *Aspergillus antigen *Histoplasma antibodi,*Candida Antigen

1 - 2 hari

D. Seksyen Virologi

*HBV, *HIV, *HCV,HAV, *Dengue Serology, *Rubella, *CMV, *Rotavirus 1 - 2 hari
*Respiratory Viruses screening, *IF for VZV, HSV 1 - 2 hari

Antibody for *Mumps, *HSV, *EBV, *HTLV, *Parvovirus, *VZV,  *Hantavirus,JE,*Measles,HSV 1, HSV 2.

1 - 2 hari

E. Seksyen Molekular

Keputusan ujian *HIV Viral load, CMV, EBV, HSV 1, HSV 2, Adenovirus,  BK Virus, Neisseria meningitis, Streptococus pneumoniea, Haemophilus influenza, HCV RNA, HBV DNA, VZV dan *HINI,Influenza A, MERCO Virus, HHV6, Respiratory Virus

1 - 2 hari

F. Seksyen Parasitologi

BFMP/Filaria 1 jam
Stool Oval cyst 1 jam

Microscopy for Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, AchantamoebaE.histolytica, Naeglaria fowleria, Leishmania

1 jam
*Toxoplasma antibody, *Entamoeba histolytica antibody    1 - 2 hari
Keputusan ujian *immunofluorescence (IF) untuk PCP  1 - 2 hari

Keputusan ujian * Stool for Isospora, Cryptosporidium dan Microsporidium

1 hari
G. Immunologi
Rheumatoid factor 1 - 2 hari
Anti Nuclear antibodies screening (ANA)   1 - 2 hari
Anti Nuclear antibodies pattern (ANA) 1 - 2 hari
Double stranded DNA (dsDNA)   1 - 2 hari
Extractable Nuclear Antigen (ENA)    1 - 2 hari

Nota :

 1. Jangkamasa di atas bermula dari waktu spesimen diterima di makmal.
 2. Keputusan ujian serologi untuk bakteriologi dan virologi yang mengambil masa lebih dari 2 hari adalah disebabkan ujian dijalankan secara berkelompok (‘batch-testing’) dan beban kerja minima diperlukan bagi kos efektif.
 1. Ujian hanya dijalankan pada hari bekerja.
 2. TAT 2 hari bekerja apabila sampel diterima selepas pukul 3.00 petang

Carta Organisasi

Direktori

Talian Utama: 03-61454333
Fax: 03-61454222


NoNamaJawatanSambE-mail
1 Dr Afifah Haji Hassan Ketua Jabatan Patologi 4236 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
2 Dr Tuan Suhaila Tuan Soh  Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2130  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
3 Dr Adilah Bushro Zaini              Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2140  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
4 Dr Nurhanani Ahmad Pakar Patologi (Mikrobiologi) 2149  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
5 Dr Sarojini Maniam Pakar Perubatan Transfusi 2150 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
6 Dr Syarifah Khairul Atikah Pakar Patologi Kimia 2118 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
7 Dr Firdaus Mahsuri Pakar Patologi Hematologi 2118 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 
8 Dr Izati Binti Mustapa Pakar Mikrobiologi 2149  
9 Dr. Idimaz Hajar binti Jabbari Pakar Mikrobiologi 2162  
10 Kaunter Utama   2121  
11 Makmal Patologi Kimia   2120  
 12 Makmal Hematologi   2116  
 13 Makmal Transfusi   2154  
 14 MO Blood Bank   2151  
15 Makmal Mirobiologi   2128/2129  
16 Makmal Parasit   2127  
17 Makmal Serologi / Virologi   2139/2148  
18 Makmal Molekular   2131  
19 Infection Control Unit   2122  
20 Bilik Pegawai Perubatan   2145/2146  
21 Bilik Pegawai Sains (Mikrobiologi)   2107/2108  
22 Bilik Pegawai Sains (Patologi Kimia)   2109/2110  
23 En Salim / En Asri Ketua JTMP 2111  
24 JTMP Kanan   2114/2115  

Cetak Emel