logo ms

logo ms

offcanvas
 • Laman Utama
 • Penyelidik
 • Pusat Penyelidikan Klinikal
 • Proses Pendaftaran CRC

Proses Pendaftaran CRC

prosos_pndaftaran_crc

Proses Pendaftaran Penyelidikan di CRC Sg Buloh

 • Penyelidik Utama mendapat kebenaran daripada jabatan yang berkenaan
 • Penyelidik Utama (PI) menghantar surat permohonan menjalankan kajian berserta proposal penyelidikan kepada Pengarah Hospital.
 • Pengesahan oleh Pengarah Hospital dan diikuti oleh salinan kepada CRC.
 • Pihak CRC hubungi PI setelah menerima surat yang oleh Pengarah Hospital.
 • PI perlu mendaftar tajuk kajian dengan National Medical Research Registration (NMRR) secara online.
 • Setelah mendaftar, pihak NMRR akan memberikan “Research ID” sebagai rujukan.
 • PI dikehendaki mencetak borang IA-HOD.dan ianya perlu dilampirkan bersama surat “Permohonan Manjalankan Kajian” bersama-sama dengan proposal penyelidikan, dan hantar kepada CRC.
 • Borang IA-HOD yang telah di tandatangani oleh Ketua Jabatan perlu diserahkan semula kepada pihak CRC.dan dihantar semula kepada Pengarah Hospital untuk ditandatangani.
 • Borang IA-HOD yang sempurna ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan Pengarah Hospital akan dihantar semula kepada pihak CRC.
 • Pihak CRC akan menghubungi PI bagi melengkapkan proses pendaftaran NMRR dengan mengimbas borang IA-HOD dan memuat naik boring tersebut ke website NMRR.
 • Pihak NMRR akan memproses kajian. Sekiranya mendapat kelulusan, keputusan akan dimaklumkan kepada PI melalui email.
 • PI dikehendaki menghantar salinan kululusan daripada jawatankuasa etika &penyelidikan perubatan kepada CRC 
 

Cetak Emel