Caj Bersalin

Caj Bersalin Warganegara Malaysia

Kelas Wad
Normal (RM)
Caesarian (RM)
Forcep / Vakum (RM)
Breech (RM)
Kelas 1
450.00
1,200.00
600.00
600.00
Kelas 2
150.00
400.00
200.00
200.00
Kelas 3
10.00
100.00
50.00
50.00
*Semua caj yang dikenakan TIDAK TERMASUK caj ujian makmal, x-ray, pembedahan dan bayaran prosedur klinikal yang dijalankan
 

Caj Bersalin BUKAN Warganegara

Normal (RM)
Caesarian (RM)
Breech (RM)
Forcep / Vakum (RM)
Kembar (RM)
2593.00
3021.00
2593.00
2593.00
2593.00
*Bagi pesakit yang mempunyai kad UNHCR - Caj bayaran dikenakan separuh (1/2) dari caj WARGANEGARA ASING.
*Semua caj yang dikenakan TIDAK TERMASUK caj ujian makmal, x-ray, pembedahan dan bayaran prosedur klinikal yang dijalankan