Caj Laporan Perubatan

Caj Laporan Perubatan

Bayaran yang dikenakan kepada pemohon untuk laporan perubatan adalah seperti yang ditetapkan dalam Perintah Fi (Perubatan) 1982 dan Perintah Fi (Perubatan) Pindaan 2003 – Bagi warganegara asing.

Jadual Caj Bayaran

Jenis Laporan
Warganegara (RM)
Warga Asing (RM)
Laporan ringkas/pendapat disediakanoleh Pegawai Perubatan
40.00
120.00
Laporan ringkas/pendapat disediakan olehPakar
80.00
240.00
Pendapat lengkapdisediakan oleh Pakar
*200.00 -1000.00
*400.00 - 2000.00

* Bergantung kepada kerumitan laporan perubatan tersebut.

Caj bagi Orang Asing adalah tiga kali ganda daripada caj warganegara mengikut Perkara 3.4. Caj Pelbagai (Jadual H Bahagian 2, 3 dan 4) di bawah Peruntukan Perintah Fee (Perubatan) Pindaan 2003 Caj Baru Bagi Pesakit Orang Asing.

Permohonan laporan perubatan untuk Jabatan atau disiplin yang berlainan hendaklah disertakan secara berasingan. Setiap permohonan akan dikenakan bayaran mengikut laporan yang dipohon.