logo ms

logo ms

offcanvas

Klinik Perubatan Rehabilitasi

  • Sekiranya saya seorang OKU, apakah yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kad OKU?
    • Cara untuk mendapatkan kad OKU adalah anda perlu mendapatkan borang OKU dari JKM(Jabatan Kebajikan Malaysia).Kemudian,anda perlu dapatkan surat rujukan pesakit dari hospital/klinik yang anda membuat rawatan .Selepas itu, anda perlu dapatkan temujanji di hospital/klinik dan doktor yang merawat anda akan mengisi borang OKU anda. Selepas itu,anda perlu melengkapkan dan mengembalikan borang OKU itu ke JKM yang berdekatan.
  • Sekiranya anda seorang OKU, apakah aktiviti untuk memperkasakan OKU?
    • Ada, Antara aktivitinya adalah Rehab akan mengadakan Patient Support Group (Sebulan sekali) iaitu minggu terakhir setiap bulan.Selain itu, aktiviti lain adalah Rehab akan mengadakan outing 2x setahun.

Cetak Emel