Prosedur Permohonan Laporan Perubatan

jabatan_rekod_perubatan

Prosedur Permohonan Laporan Perubatan

 

 

 

 

Aliran Proses Permohonan Laporan Perubatan (klik di sini)

Tempoh Penyediaan Laporan Perubatan

 • Laporan akan disediakan dalam tempoh 4-8 minggu daripada tarikh permohonan lengkap.
 • Notis laporan siap akan dikeluarkan kepada pemohon melalui telefon atau pos
 • Pemohon yang ingin mengambil laporan siap sila bawa notis pemberitahuan laporan siap / Surat keizinan ASAL pesakit atau waris yang menyatakan memberi kuasa kepada nama Agen/wakil untuk mendapatkan laporan
Sebarang pertanyaan sila hubungi 03-61454333 No. samb : 4360

Caj Bagi Permohonan Laporan Perubatan

Pamplet Permohonan Laporan Perubatan

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan Laporan Perubatan

Prosedur Memohon Laporan Perubatan Melalui Pos

 • Membuat permohonan bertulis kepada Pengarah, Hospital Sungai Buloh (u/p: Jabatan Rekod Perubatan) dengan menyertakan dokumen seperti di bawah :
  • Surat keizinan mengeluarkan laporan perubatan yang ditandatangani oleh pesakit atau waris jika pesakit dibawah umur 18 tahun
  • Sesalinan kad pengenalan pesakit / waris
  • Sesalinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.
 • Melampirkan borang jika sekiranya permohonan bertujuan untuk mendapatkan tuntutan insuran, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.(jika berkaitan)
 • Membuat bayaran (rujuk jadual caj bayaran) dengan melampirkan wang pos atau cek dan dibayar atas nama Pengarah Hospital Sungai Buloh.

Prosedur Memohon Laporan Perubatan Melalui Kaunter

 • Pesakit hadir sendiri dengan membuat permohonan melengkapkan borang permohonan (HSB-MR-FORM-006)
 • Menyediakan dokumen seperti dibawah:
  • Sesalinan kad pengenalan pesakit / waris
  • Sesalinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.
 • Melampirkan borang jika sekiranya permohonan bertujuan untuk mendapatkan tuntutan insuran, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.(jika berkaitan)
 • Membuat bayaran bagi permohonan laporan perubatan (rujuk jadual caj bayaran)

Surat keizinan bagi Permohonan Laporan Perubatan oleh pihak ketiga, perlu mematuhi syarat berikut iaitu :-

 • Surat keizinan ASAL yang ditandatangani oleh pesakit ataupun waris. Salinan Sijil Nikah / Sijil Kelahiran pemohon menunjukkan pertalian pesakit.
 • Jika pesakit meninggal dunia, pengesahan waris yang sah disegi undang-undang perlu menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai bukti.
 • Permohonan Laporan Perubatan bagi pesakit warganegara asing yang tidak dapat dikesan / meninggal dunia, atau warisnya juga tidak dapat dihubungi, perlu disertakan dengan surat keizinan dari pihak Kedutaaan Negara berkenaan.
 • Bagi pesakit berumur bawah 18 tahun atau pesakit yang tidak sedarkan diri atau kurang upaya mental ataupun telah meninggal dunia surat keizinan dari waris terdekat diperlukan.
Bookmark and Share
Hari ini805
Semalam613
Minggu ini1418
Bulan ini16215
Jumlah788871

Isnin, 29 Ogos 2016 19:46