logo ms

logo ms

offcanvas

Klinik Perubatan Rehabilitasi

1. Sekiranya saya seorang OKU, apakah yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kad OKU?

Cara untuk mendapatkan kad OKU adalah anda perlu mendapatkan borang OKU dari JKM(Jabatan Kebajikan Malaysia).Kemudian,anda perlu dapatkan surat rujukan pesakit dari hospital/klinik yang anda membuat rawatan .Selepas itu, anda perlu dapatkan temujanji di hospital/klinik dan doktor yang merawat anda akan mengisi borang OKU anda. Selepas itu,anda perlu melengkapkan dan mengembalikan borang OKU itu ke JKM yang berdekatan.

2. Sekiranya anda seorang OKU, apakah aktiviti untuk memperkasakan OKU?

Ada, Antara aktivitinya adalah Rehab akan mengadakan Patient Support Group (Sebulan sekali) iaitu minggu terakhir setiap bulan.Selain itu, aktiviti lain adalah Rehab akan mengadakan outing 2x setahun.

3. Apakah kriteria rujukan kepada Jabatan Perubatan Rehabilitasi?

Kriteria rujukan termasuk:

  • Kelainan upaya kompleks yang memerlukan perkhidmatan melebihi dua komponen rehabilitasi
  • Mempunyai keupayaan kognitif yang baik bagi mempelajari teknik/skil khas oleh pasukan rehabilitasi
  • Mempunyai sokongan keluarga
  • Mempunyai destinasi pulang selepas tamat program rehabilitasi

4. Bagi pesakit yang memerlukan perkhidmatan fisioterapi atau pemulihan cara kerja sahaja, perlukah dirujuk ke Jabatan Perubatan Rehabilitasi?

Pesakit boleh dirujuk terus kepada Unit Interdisiplinari, Jabatan Perubatan Rehabilitasi yang berkaitan berdasarkan penilaian oleh Pakar/Pegawai Perubatan yang merawat kecuali Unit Terapi Varmam yang memerlukan rujukan kepada Jabatan Ortopedik dan Traumatologi terlebih dahulu sebelum penentuan rawatan oleh Jabatan Perubatan Rehabilitasi.

5. Bagaimanakah proses pembiayaan peralatan khas/anggota palsu atau alat sokongan /ortosis bagi proses rehabilitasi?

Pasukan rehabilitasi akan mengenalpasti keperluan spesifik pesakit dan mengenalpasti sumber pembiayaan peralatan yang sesuai sekiranya berkaitan.

6. Apakah Terapi Varmam yang disediakan oleh Jabatan Perubatan Rehabilitasi?

Terapi Varmam adalah manipulasi titik Varmam dimana prana (tenaga hidup) didapati tertinggi didalam badan. Manipulasi keatas titik ini dengan tekanan tertentu untuk masa yang dinyatakan akan melepaskan tenaga prana yang terhalang dari titik yang terlibat dan memberi pertolongan kepada individu dengan mengawal aliran tenaga prana yang terhalang. Pada masa ini perkhidmatan ini dikendalikan oleh Pengamal Perubatan Varmam dari Kementerian Ayush, Kerajaan India iaitu Dr Senthilvel Govindaraju

7. Apakah kriteria rujukan bagi Terapi Varmam?

Pada masa ini kriteria rujukan bagi terapi Varmam adalah mereka yang mengalami diagnosis knee osteoarthritis, lumbar /cervical spondylosis dan frozen shoulder dengan pengesahan diagnosis oleh Jabatan Ortopedik dan Traumatologi

 

Unit Varmam Terapi ditubuhkan di Jabatan Rehabilitasi pada 4 Julai 2017.

 rehab3

 

 

 

Cetak Emel