logo ms

logo ms

offcanvas

Strategi

Kepemimpinan Berkesan

Mengamalkan kepemimpinan yang dinamik, fleksibel, dan terbuka serta pengurusan sumber manusia yang penyayang

Integrasi Nilai-Nilai

Mengintegrasikan dan membudayakan nilai-nilai perkhidmatan awam, budaya korporat dan kemahiran insaniah ( soft skills ) dalam aktiviti harian

Konsistensi

Mengwujudkan cara kerja yang konsisten berdasarkan prosedur yang didokumentasikan serta melakukan kajian semula (pengawasan dan penilaian ) yang berterusan.

Perancangan Dan Teknologi Bersesuaian

Mengutamakan inovasi , penyelidikan dan kajian, di dalam perancangan program.

Komunikasi Berkesan

Mengutamakan penyebaran maklumat yang berkesan melalui kemahiran berkomunikasi dalam dan di luar organisasi

Cetak Emel